Kapellet

Inlägg publicerade under kategorin Hälsingland

Av Katti - 16 oktober 2011 16:41Kaspar i Nudådalen... :) En av teves julkalendrar spelades in här.


Kyrkan i Ängersjö tros i dess äldsta delar vara uppsatt under slutet av 1700-talet och hon har en gång varit rödmålad. Det ska eventuellt ha funnits ett kapell på platsen redan under 1600-talet då det finns skrifter från 1669 som nämner ett kapell. 1735 nämner man det "nya capellet" och detta kan vara grunden till kyrkan som står där idag.  

1931 skedde en stor restaurering och ombyggnation av kyrkan och hon fick till stor del det utseende hon har idag. Bland annat sattes ett värmesystem in och ett vapenhus byggdes under läktaren för att förhindra kalldrag. Sakristian byggdes om till kor och en ny sakristia byggdes till. Predikstolen som tidigare suttit mitt i koret flyttades till en korvägg på norra sidan. Målningar hittades under putsen och renoverades men några var förstörda av att man tog upp en dörr till den nya sakristian. 


  Kyrkmodellen med lanternintorn kallas "Karl Johanskyrka" eller "Tegnérlada" efter Karl XIV Johan respektive biskop Esaias Tegnér. Tornet sattes upp under mitten av 1800-talet och stod klart 1854 med en ny klocka. 

Bilden på kyrktuppen är spegelvänd för att visa årtalet, 1782.

Ovanför porten sitter Gustaf IIIs sigill och årtalet 1782.  

Kyrksalens inredning tillkom/byggdes om under trettiotalets renovering. Bänkkvarteren byttes mot nya och målades. Se närmare bild nedan. 


Jag hittar ingen information om kyrkans orglar. Den vid koret ser relativt nytillverkad ut. Det finns en orgel på läktaren också. 
Målningarna som togs fram vid renoveringen 1931 föreställer bland annat Korsbärandet med en mycket diskuterad romersk soldat gående bakom. Ett par andra målningar föreställer Kristus på korset och Moses med stentavlorna (som syns i bilden ovan). 

 


Nytt möter gammalt. Dopfunten är nytillverkad (ingen information i dagsläget) kontra pyramiderna som år 1740 köptes från Ytterhogdals kyrka och renoverades av Jonas Granberg. 

Altarets vägg pryds av en vävd bonad som när den skulle installeras, rönte stor uppmärksamhet. Vävda bonader var en nyhet och församlingen hade beställt "den himmelska staden" från textilateljén Licium i Stockholm. Domkapitlet motsade sig uppsättandet med motiveringen "skall en sådan nyhet lanceras fram, så bör det ej ske i en liten landskyrka sådan som Ängersjö". Bonaden sitter där idag så församlingen vann uppenbarligen den striden. 

   
 

Bårhuset/gravkapellet byggdes ett par år efter renoveringen under trettiotalet. 


Härnösand stift

Ytterhogdal-Överhogdal-Ängersjö församling

Av Katti - 8 oktober 2011 20:21
Längs Bergslagsdiagonalen (Riksväg 50), alldeles innanför gränsen till Hälsingland från Dalarna ligger det gamla brukssamhället Svabensverk. Byn har en egen kyrka i en byggnad som från början var ämnad till skola. Byggnaden i sig är gjort i rester av det som bygden producerat, slaggtegel som sedan är pålagt med puts och kalkat. Under tjugo år var det skola men 1884 påbörjades ombyggnationen av skolhuset till kyrka. I juli 1885 hölls första gudstjänsten. I klockstapeln hänger den första gjutjärnsklocka som beställdes till Sverige från engelska Sheffield, Kristineklockan. 


Kyrkan var stängd så jag fick försöka få lite bilder genom fönstren. 
En del av inventarierna - altare, predikstol och orgel - kommer från ett bönerum man använde innan skolan blev kyrka. 


    Dopfunten är tillverkad 1901 av ek. 
1972 restaurerades kyrkan och bland annat byggde man nya bänkar.


Alfta församling

Uppsala stift

Av Katti - 4 oktober 2011 17:30
S:t Olofs offerkyrka i Kårböle är nybyggd enligt gammal stavkyrkokonstruktion. Under 1980-talet rustade man upp området kring Kårån och i en skogsglänta hittade man grundstenar till det som en gång varit en gammal offerkyrka. Centralskolan i Färila utsågs vid tiden till en av tre skolor som skulle utföra ett specifikt projekt och man byggde en bakgrund till ett pilgrimsspel, gaveln till en stavkyrka. Denna gavel blev så småningom en av väggarna i St Olofs offerkyrka som sattes upp intill platsen för den gamla offerkyrkan. Den 17 september 1989 invigdes denna inför tusen besökare av biskop Bertil Werkström, assisterad av tolv präster! Tjärad till en vacker guldbrun färg där solen ligger på.


   
Kyrkan står öppen för besök sommartid så du är välkommen in! 


 


Prosten Harry Holm i Ljusdal har tillverkat korset och altaret.
 


Foten till dopfunten är en bit av en knotig stam.En sparbössa i keramik står på en trästubbe i koret. Denna lilla kopia av kyrkan skänktes av landshövding Hising med fru i samband med invigningen.
Predikstolen är uthuggen i en bit fura.


   

Bonaden bakom predikstolen är vävd av Ingrid Nordlund.


 


Smeden Lars Olsson i Kårböle har tillverkat smidesdetaljerna i kyrkan. 
   Det finns planer på att sätta upp en klockstapel intill kyrkan. Tills dess får den lilla vällingklockan på en kortgavel mellan södra långskeppet och koret, ljuda till gudstjänst.


Har inte hela inskriptionen på klockan men en del av den säger: 


... I KÅRBÖLE 17-9-1989  TILL MINNE AV PILGRIMSFÄRDER...Färila-Kårböle församling

Uppsala stift

Av Katti - 4 oktober 2011 16:31Kårböle ligger längs den gamla pilgrimsvägen mot Nidaros, eller i dagligt tal väg 84 mellan Sveg och Ljusdal. Det lilla samhället Kårböle ligger i Hälsingland men i Gävleborgs län och hör till Ljusdals kommun. Sedan januari 2010 ingår Kårböle och Färila i samma församling.

Kyrkan uppfördes 1869-1870 och ersatte då ett äldre kapell som funnits på platsen sedan 1770-talet. Kårböle kyrka är byggd av trä o sedan klädd i puts (reveterat trä), som målats i en gulbeige nyans. 

Sidoskeppsportarna.


Texten över södra porten:

EN DAG UTI DINA GÅRDAR ÄR
BETTRE ÄN ELJEST TUSENDE


Texten över norra porten: 

O LAND LAND LAND
HÖR HERRANS ORD


Alla portar stod stängda vid när jag var där men ett framtida besök ska väl ge ett titt på insidan också. Där finns bland annat en Mariafigur från den gamla offerkyrkan längs pilgrimsvägen. Färila-Kårböle församling
Uppsala stift

Av Katti - 30 juli 2011 21:07Järvsö kyrka i förbifarten :) Sitter på ett tåg. 


Av Katti - 24 mars 2011 14:41Alfta mellan Bollnäs och Edsbyn har flera kyrkor tillhörande olika samfund och en av dem är Centrumkyrkan. De tidigare församlingarna Betaniaförsamlingen (pingst-kyrkan) och Alfta missionsförsamling har gått ihop till en gemensam.Av Katti - 23 mars 2011 20:50


I jakten på Bollnäs kyrka dök vi på Missionskyrkan. Vacker!

Träna glosor med Ovido