Kapellet

Senaste inläggen

Av Katti - 7 november 2011 23:07


Hotings kyrka

Hoting ligger inom Strömsunds kommun i Jämtlands län men i landskapet Ångermanland. Vi körde längs E45an och passerade lilla Hoting, en gång i tiden en järnvägsknut. 
Man arbetade under många år för att samhället skulle få en egen kyrka i stället för att färdas till Tåsjö och 1963 bildade man Hotings småkyrkostiftelse. 
Klockstapeln byggdes redan 1974 på den tomt vid Valån där man så småningom skulle sätta upp kyrkan. Dock dröjde det ända till 1986 innan Församlingsgården stod färdigbyggd och biskop Bengt Hallgren kunde inviga kyrkosalen. 
 
 
 
 
På Tåsjö församlings sida på Svenska kyrkan.se beskriver man kyrkan så här: 
"En plats för närhet, värme och gemenskap som blir så påtagligt i det vackra kyrkorummet. De stora fönstren vid altaret öppnar för utsikt över Valåviken och låter hela skapelsen vara närvarande i kyrkorummet under alla årstider.
När solen går upp i öster målar Gud med sina penslar och färger den mest fantastiska uppståndelsen över altaret. Så kommer socknens båda kyrkor att förkunna, var och en på sitt sätt, evangeliet för sockenbor och vägfarande."
 
 
 
Tåsjö församling
Härnösands stift

Av Katti - 22 oktober 2011 18:01


Några fler kyrkor under arbete: 
Av Katti - 21 oktober 2011 23:09Jag har väldigt lite information om Västerlövsta kyrka i Heby. Vi försökte träffa in så många kyrkor som möjligt på en turné i somras och missade Västerlövsta med minuter. Faktum är att värdarna var på väg därifrån när vi kom dit. En annan gång hoppas jag få tag i material och kyrkbeskrivning :) 


Västerlövsta kyrkas äldsta delar härstammar från slutet av 1470-talet och hon har sedan byggts om och till flera gånger. I den norra utbyggnaden som byggdes om 1788 finns murverk kvar från medeltiden.   Tornet byggdes till/sattes upp 1823-1826 och kyrkans yttertak byggdes om femtiotalet år senare. Tornspiran förstördes vid en brand 1901 och man satte då upp den spira och lanternin som finns där idag. 

Under 1950-talet genomfördes en stor renovering och restaurering varvid man återställde taket till det utseende kyrkan hade 1788. Uppsala stift

Västerlövsta församling

Av Katti - 21 oktober 2011 20:03
Norrby kyrka ligger förvisso inom landskapet Uppland men hon tillhör sedan 1952 Västerås stift, då Norrby församling ingår i Sala pastorat och faktiskt befinner sig inom Västmanlands län. Det blir alltid lite knepigt med placeringarna när det gäller gränsorter. 

Norrby ligger öster om Sala och kyrkan syns vida omkring. Direkt får man en känsla av en artonhundratalskyrka men det visar inte hela sanningen. Man tror att det funnits en stavkyrka här tidigare, enligt fynd man gjort under utgrävningar. Dagens kyrka tros ha sitt urpsrung i 1300-talet men av denna finns bara delar i grunden kvar. Under århundrandena sedan dess har hon ändrat utseende flera gånger och det vi ser idag är ett resultat av Gustaf Dahls ritningar som verkställdes under slutet av 1800-talet - o därför ger oss illusionen av att kyrkan inte är äldre än så. 1885-87 byggdes Norrby kyrka upp till den version vi ser idag. Under 1960-talet gjordes en restaurering och man gjorde utgrävningar som visade på kyrkans historia med medeltida grund. Samtidigt byttes en del av inredningen och man satte bland annat in nya bänkar och byggde en ny altaruppsats. Då kyrkan var stängd vid mitt besök i somras har jag tyvärr inte själv fått se något av allt detta. 

1887, Norrby kyrkas "officiella" födelseår. 

  

En sakristia byggdes mot östra gaveln under "nybyggnationen" av kyrkan under 1880-talet. 

  


I tornet finns två klockor, en storklocka o en lillklocka, som de kallas. Den lilla väger "endast" 730 kg. 


1617 var det år hon tillverkades men har omgjutits 1735 av Gerhardt Meyer dy. Lillklockan har en inskription som lyder: 


ACH KOMMER WILLIGT HIT
NÄR MIT LIUD EDER KALLER
ACH KOMMER, HÖRER TIL
HWAD HERRANS MUN BEFALLER
THEN WILLIGT KOMMER NU
FÅR SALIGT KOMMA TÅ
NÄR GUDZ BASUNE LIUD
OS ALLA KALLA MÅ.


Storklockan gick sönder under 1700-talets slut och gjöts om i Stockholm och sedan en gång till 1937. 


 Norrby kyrka från Riks-72. 


Norrby församling

Västerås stift

Av Katti - 21 oktober 2011 02:56Sävja är en stadsdel i Uppsala med egen stadsdelskyrka. Centralt i stadsdelen ligger hon, intill Linnés Sävja. 


Sävja kyrka är Danmark-Funbos yngsta församlingskyrka och byggdes under första halvan av åttiotalet och invigdes den 18 november 1984 av ärkebiskop Bertil Werkström. Hon har redan genomgått en ombyggnation då man ville ha plats för församlingens pastorsexpedition i anslutning till kyrkan. Arkitekterna bakom ritningarna är Helena Tallius Myhrman och Magnus Myhrman. 


Kyrkans norra sida med den fönsterlösa korväggen.


Tyvärr har jag bara externa foton då vi inte hade tid att stanna för ett "riktigt" besök vid det här tillfället.
En glutt genom entrédörrens glasfönster hann jag med. 


Danmarks-Funbo församling

Uppsala stift

Av Katti - 21 oktober 2011 02:09
Den stilrena tegelbyggnaden vid Östra begravningsplatsen i Östersund rymmer två kapell för begravningsgudstjänst. Det stora Hoppets kapell, som har plats för 135 personer och det lilla Trons kapell för trettiotalet personer. 


Det skulle precis till att bli begravning när vi passerade så jag gick aldrig in i Hoppets kapell för att titta, utan nöjde mig med att ta externa foton. Kapellen står endast öppna under begravning men jag ville inte störa. 


 


Ovanför entrén till Hoppets kapell sitter denna inskription.  


Birger Borgström står bakom de första ritningarna till kapellkrematoriet och det uppfördes 1952. I mitten på åttiotalet byggdes lokalerna ut, då med Jörgen Grönvik som ansvarig arkitekt. 


  

Det lilla Trons kapell ligger på nedersidan om byggnaden, i anslutning till krematoriet. 

Trons kapell består av en vacker sal med färgat fönster på korväggen. Takets arkitektur är speciell med ett högre mittparti. 


 Det finns plats för närmaste familjen och vännerna. 

Samlingsrummet utanför Trons kapell.  


Östersunds församling

Härnösands stift

Av Katti - 20 oktober 2011 14:46Läby ligger i Uppland, längs väg 72, strax utanför Uppsala. Det är ett litet samhälle men har egen kyrka. En söt liten sådan.

Läby kyrka byggdes i sina äldsta delar kring slutet av 1100- eller början av 1200-talet och har sedan byggts ut under 1600-talet. Man byggde då till vapenhus och sakristia. Fönstren har byggts om och gjordes större under 1700-talet. Tornet byggdes under 1800-talets första år och i och med den tillbyggnaden revs det tidigare vapenhuset och en ingång på söder sida av kyrkan byggdes igen. Lite ombyggnader nu och lite då under flera århundranden. Trots det ser kyrkan utvändigt ut att "höra ihop". 

1860 lämnades kyrkan åt sitt öde och man använde Vänge kyrka till församlingens gudstjänster. Så småningom började man titta på möjligheterna att restaurera Läby kyrka och 1928 återinvigdes hon av ärkebiskop Nathan Söderblom.  Jag har bara externa foton för kyrkan står stängd som standard men man kan kontakta församlingen för att göra ett besök. En annan gång får det bli :) Hon är visst värd ett besök, om inte annat för att se predikstolen från 1700-talet som skall vara placerad på det medeltida altaret(?). 


Läby är ett litet samhälle och församlingen slogs 2006 ihop med ett antal andra i Uppsalatrakten och bildade Norra Hagunda församling. Läby kyrka är en av de minsta kyrkorna i Uppsala län.  


Uppsala stift

Norra Hagunda församling

Av Katti - 16 oktober 2011 16:41Kaspar i Nudådalen... :) En av teves julkalendrar spelades in här.


Kyrkan i Ängersjö tros i dess äldsta delar vara uppsatt under slutet av 1700-talet och hon har en gång varit rödmålad. Det ska eventuellt ha funnits ett kapell på platsen redan under 1600-talet då det finns skrifter från 1669 som nämner ett kapell. 1735 nämner man det "nya capellet" och detta kan vara grunden till kyrkan som står där idag.  

1931 skedde en stor restaurering och ombyggnation av kyrkan och hon fick till stor del det utseende hon har idag. Bland annat sattes ett värmesystem in och ett vapenhus byggdes under läktaren för att förhindra kalldrag. Sakristian byggdes om till kor och en ny sakristia byggdes till. Predikstolen som tidigare suttit mitt i koret flyttades till en korvägg på norra sidan. Målningar hittades under putsen och renoverades men några var förstörda av att man tog upp en dörr till den nya sakristian. 


  Kyrkmodellen med lanternintorn kallas "Karl Johanskyrka" eller "Tegnérlada" efter Karl XIV Johan respektive biskop Esaias Tegnér. Tornet sattes upp under mitten av 1800-talet och stod klart 1854 med en ny klocka. 

Bilden på kyrktuppen är spegelvänd för att visa årtalet, 1782.

Ovanför porten sitter Gustaf IIIs sigill och årtalet 1782.  

Kyrksalens inredning tillkom/byggdes om under trettiotalets renovering. Bänkkvarteren byttes mot nya och målades. Se närmare bild nedan. 


Jag hittar ingen information om kyrkans orglar. Den vid koret ser relativt nytillverkad ut. Det finns en orgel på läktaren också. 
Målningarna som togs fram vid renoveringen 1931 föreställer bland annat Korsbärandet med en mycket diskuterad romersk soldat gående bakom. Ett par andra målningar föreställer Kristus på korset och Moses med stentavlorna (som syns i bilden ovan). 

 


Nytt möter gammalt. Dopfunten är nytillverkad (ingen information i dagsläget) kontra pyramiderna som år 1740 köptes från Ytterhogdals kyrka och renoverades av Jonas Granberg. 

Altarets vägg pryds av en vävd bonad som när den skulle installeras, rönte stor uppmärksamhet. Vävda bonader var en nyhet och församlingen hade beställt "den himmelska staden" från textilateljén Licium i Stockholm. Domkapitlet motsade sig uppsättandet med motiveringen "skall en sådan nyhet lanceras fram, så bör det ej ske i en liten landskyrka sådan som Ängersjö". Bonaden sitter där idag så församlingen vann uppenbarligen den striden. 

   
 

Bårhuset/gravkapellet byggdes ett par år efter renoveringen under trettiotalet. 


Härnösand stift

Ytterhogdal-Överhogdal-Ängersjö församling

Träna glosor med Ovido