Kapellet

Senaste inläggen

Av Katti - 19 juni 2011 21:17
Norra Norrbottens äldsta träkyrka står i centrala Piteå. Trots att kyrkan står mitt i stan ger omgivningarna ett lugnt intryck. På kyrkogården finns ett fåtal gravplatser, mestadels gamla kyrkoherdar.


Piteå stads centralkyrka byggdes 1686. Tidigare användes den gamla sten-kyrkan i Öjebyn som huvudkyrka i församlingen. Den vita kyrkan i Piteå är en korskyrka även om dess yttre ändrats genom om- och tillbyggnationer.
Tornet är en takryttare mitt i korset.


   


Kyrkklockorna finns i en separat stapel öster om kyrkan.


På 1700-talet brändes stora delar av Piteå ner av ryssarna men kyrkan fick stå orörd.Redigerat/tillagt den 1 augusti:
Foton av insidan kommer senare. Maken o jag gjorde en rundtur kring Piteå under semestern i juli och kyrkan stod då öppen för besök :-)


Luleå stift
Piteå församling


Av Katti - 19 juni 2011 20:51


Vi stannade till vid Soutujärvi kyrka tidigare i juni och hoppades att kyrkan var öppen. Det var den inte. Jag gick upp till fönstren o tog några bilder genom dem för att få en blick över den trävita interiören.

Här finns Soutujärvi sedan tidigare.


Av Katti - 9 juni 2011 14:34Tanken på att bygga en kyrka i Vittangi tog fart 1844 och 1846 kunde man sätta igång med byggandet under ledning av byggmästare Johan Nilsson Rautio. Bristen på pengar i församlingen gjorde att kyrkan inte stod klar för invigning flera år senare. I mars 1854 invigdes den av prosten Lars-Levi Laestadius och invigningspredikan finns bevarad i kyrkan än idag.Kyrkan är byggd i trä och vitmålad med dalablå detaljer och svart klockhuva i tornet. Vet inte om skeppstaket är grönmålad plåt eller ärgad kopparplåt.


   Flera renoveringar och restaureringar har gjorts i kyrkan genom åren.

1949 blev Vittangi egen församling.Då kyrkan var stängd när vi passerade, tog jag några bilder genom fönstret, bland annat på dopfunten, skapad av Frans Eliasson. Den föreställer ett timglas och är tillverkat helt i trä, antagligen björk. Dopskålen är från 1911.


 


 


Luleå stift
Vittangi församling


Av Katti - 8 juni 2011 21:16


 


Jag har sett tornet från järnvägen o funderat vad det kunde tänkas vara. Maken o jag for förbi där på vår väg söderut och jag vad vi fann var kyrkogården med ett gravkapell - i formen av ett bottniskt torn, något större kropp än vanligt, just för att rymma ett litet kapell.


En chansbild genom det runda fönstret som satt för högt för att jag skulle kunna titta in. Ett avskalat rum med vit- och gråmålade väggar och ett, antagligen blått altare/-skåp (precis utanför bild till vänster).
Jag smög upp i klocktornet och hittade detta på en pelare.

En ritad klocka med inskription, kanske det står på klockan i tornet?DE DÖDA TILL VILA

LEVANDE ATT MINNAS

DÖD MANS GÄRNING

OCH EGEN BORTGÅNG

LJUDE MIN MALM

ÖVER SVAPPAVAARAS NEJD


Av Katti - 24 maj 2011 11:53Mitt i ett bondesamhälle ligger den moderna kyrkan i tegel, puts och glas. Infjärden innefattar ett större område med byarna kring Svensbyfjärden, väster om Piteå; Långnäs, Sjulnäs, Roknäs, Lillpite mfl. Själva kyrkan ligger i Sjulnäs, intill skolan, avfart från Lillpitevägen.

Infjärdens kyrka har en "systerkyrka" i Piteå från 1976 men den har jag inga digitala bilder från i dagsläget.


 


Det stora fönstret på södra sidan om koret släpper in mycket ljus sommartid.1973 sattes byggnaden upp i Sjulnäs. Då var det bara en låg byggnad med en stor sal (se foto längst ner). Man ville dock ha en "riktig" kyrka och 1979 byggde man till den högre delen som idag utgör kyrkan.Kyrkans interiör är ljus med vitmålade tegelväggar, trävita bänkar och detaljer i trävitt och svart smide.


En stor triangel i tegel (treenigheten) sitter framför korväggen med belysning bakom som lyser igenom den vackra blå glaskorsutsmyckningen. Här är det för ljust för att se ordentligt. Måste vara stämningsfullt under mörka höstar eller vintertid!


Två enkla glasljusstakar flankerar altarkorset, också i glas.

Altarbrunet är virkat med mönster av änglar och kors.


 


   

Dophörnan.

Den gamla samlingssalen som tidigare tjänade som gudstjänstlokal.
Fortfarande finns ett litet altare kvar för mindre tillställningar.


Luleå stift
Piteå församling

Av Katti - 24 maj 2011 10:23Junosuando, ett av samhällena längs Torneälven.Kyrkan i Junosuando byggdes 1903 eller 1904 och invigdes den 17 augusti 1904 av biskop Olof Bergqvist.

Under femtiotalet restaurerades kyrkan och byggdes om.   

1927 byggdes kyrktornet till i väster.

Klockstapeln har flyttats från annan plats och står nu placerad vid infarten, mitt emot församlingshemmet. 


Jag hoppas få återkomma någon gång när kyrkan är öppen.


Luleå stift

Pajala församling


Av Katti - 24 maj 2011 07:39Juoksengi ligger i Tornedalen längs väg 99. I samhället finns en enkel men vacker liten kyrka. Vitmålad med grått sadeltak och en fyrkantig, separat stående klockstapel.På fyrtiotalet började man önska sig en egen kyrka i byn då bönhuset inte kändes stort och "värdigt" nog. Vid ett biskopsbesök på fyrtiotalet framförde byborna att man ville ha en "riktig" kyrka i stället för bönehuset man nyttjade till gudstjänster. 1951 bildades Stiftelsen Jouksengi Kapell i byn som med gemensam kraft samlade pengar och fick ordnat med virke, transporter, arbetstimmar av hästar och andra fordon med mera.

Stiftelsen fick en kyrkklocka som gåva.

Man anlitade arkitekt Thurfjell från Luleå att göra ritningar och våren 1962 började bygget. Kyrkan stod klar för sin första julotta när julen kom samma år. Den officiella invigningen av biskop Ivar Hylander skedde ett par månader senare, på Kyndelsmässodagen.


Utbyggnaden till vänster tillkom då man tidigare druckit kyrkkaffe i skolans bespisning men ville ha något på närmare håll. Församlingssalen byggdes till och 21 år efter kyrkoinvigningen, i februari 1984 kunde man dricka kyrkkaffet i den nya lokalen.


 

Klockstapeln är den andra på platsen. Tidigare fanns en annan, tre-kantig "pinnbensmodell" med pyramidformat tak (se här) men man anlitade arkitekt Thurfjell igen för att rita en ny och denna kvadratiska tornmodell byggdes 1971.


Kyrkan stod stängd när vi kom så jag tog några bilder genom fönstret.
Dopfunten närmast.


Dock kom en kvinna förbi när vi skulle åka därifrån och jag fick komma in för att ta bättre foton - och köpa ett infoblad och lite vykort :-)


   

Hon beklagade sig lite att altaret såg så naket ut. Påskhelgens mässor var avklarade och alla kläden och dekorationer av mer eller mindre slag var bort-plockade men jag tycker inte det gör något.En bättre blick över predikstolen som jag fick på bild genom fönstret :-)

Den tidiga kvällssolens sken förstärks av det gula glaset i gavelfönstret ovan-för kyrksaldörren.

Ser bland mina foton att jag missade att vända kameran åt det hållet!


 

Kyrkorgeln kommer från Övertorneås kyrka och ställdes in 1969.

Dopfunten är av enkel modell i omålat trä, liksom det mesta av inredningen i övrigt.


Luleå stift

Övertorneå församling


Av Katti - 23 maj 2011 23:45Jarhois kapell i kvällssol.


Jarhois är ett litet samhälle längs Tornedalen, i Pajala kommun.1961 sattes kapellet upp, arkitekt G Angrén.

Interiören fotad genom fönstren.Luleå stift
Pajala församling


Träna glosor med Ovido