Kapellet

Inlägg publicerade under kategorin Uppland

Av Katti - 21 oktober 2011 23:09Jag har väldigt lite information om Västerlövsta kyrka i Heby. Vi försökte träffa in så många kyrkor som möjligt på en turné i somras och missade Västerlövsta med minuter. Faktum är att värdarna var på väg därifrån när vi kom dit. En annan gång hoppas jag få tag i material och kyrkbeskrivning :) 


Västerlövsta kyrkas äldsta delar härstammar från slutet av 1470-talet och hon har sedan byggts om och till flera gånger. I den norra utbyggnaden som byggdes om 1788 finns murverk kvar från medeltiden.   Tornet byggdes till/sattes upp 1823-1826 och kyrkans yttertak byggdes om femtiotalet år senare. Tornspiran förstördes vid en brand 1901 och man satte då upp den spira och lanternin som finns där idag. 

Under 1950-talet genomfördes en stor renovering och restaurering varvid man återställde taket till det utseende kyrkan hade 1788. Uppsala stift

Västerlövsta församling

Av Katti - 21 oktober 2011 20:03
Norrby kyrka ligger förvisso inom landskapet Uppland men hon tillhör sedan 1952 Västerås stift, då Norrby församling ingår i Sala pastorat och faktiskt befinner sig inom Västmanlands län. Det blir alltid lite knepigt med placeringarna när det gäller gränsorter. 

Norrby ligger öster om Sala och kyrkan syns vida omkring. Direkt får man en känsla av en artonhundratalskyrka men det visar inte hela sanningen. Man tror att det funnits en stavkyrka här tidigare, enligt fynd man gjort under utgrävningar. Dagens kyrka tros ha sitt urpsrung i 1300-talet men av denna finns bara delar i grunden kvar. Under århundrandena sedan dess har hon ändrat utseende flera gånger och det vi ser idag är ett resultat av Gustaf Dahls ritningar som verkställdes under slutet av 1800-talet - o därför ger oss illusionen av att kyrkan inte är äldre än så. 1885-87 byggdes Norrby kyrka upp till den version vi ser idag. Under 1960-talet gjordes en restaurering och man gjorde utgrävningar som visade på kyrkans historia med medeltida grund. Samtidigt byttes en del av inredningen och man satte bland annat in nya bänkar och byggde en ny altaruppsats. Då kyrkan var stängd vid mitt besök i somras har jag tyvärr inte själv fått se något av allt detta. 

1887, Norrby kyrkas "officiella" födelseår. 

  

En sakristia byggdes mot östra gaveln under "nybyggnationen" av kyrkan under 1880-talet. 

  


I tornet finns två klockor, en storklocka o en lillklocka, som de kallas. Den lilla väger "endast" 730 kg. 


1617 var det år hon tillverkades men har omgjutits 1735 av Gerhardt Meyer dy. Lillklockan har en inskription som lyder: 


ACH KOMMER WILLIGT HIT
NÄR MIT LIUD EDER KALLER
ACH KOMMER, HÖRER TIL
HWAD HERRANS MUN BEFALLER
THEN WILLIGT KOMMER NU
FÅR SALIGT KOMMA TÅ
NÄR GUDZ BASUNE LIUD
OS ALLA KALLA MÅ.


Storklockan gick sönder under 1700-talets slut och gjöts om i Stockholm och sedan en gång till 1937. 


 Norrby kyrka från Riks-72. 


Norrby församling

Västerås stift

Av Katti - 21 oktober 2011 02:56Sävja är en stadsdel i Uppsala med egen stadsdelskyrka. Centralt i stadsdelen ligger hon, intill Linnés Sävja. 


Sävja kyrka är Danmark-Funbos yngsta församlingskyrka och byggdes under första halvan av åttiotalet och invigdes den 18 november 1984 av ärkebiskop Bertil Werkström. Hon har redan genomgått en ombyggnation då man ville ha plats för församlingens pastorsexpedition i anslutning till kyrkan. Arkitekterna bakom ritningarna är Helena Tallius Myhrman och Magnus Myhrman. 


Kyrkans norra sida med den fönsterlösa korväggen.


Tyvärr har jag bara externa foton då vi inte hade tid att stanna för ett "riktigt" besök vid det här tillfället.
En glutt genom entrédörrens glasfönster hann jag med. 


Danmarks-Funbo församling

Uppsala stift

Av Katti - 20 oktober 2011 14:46Läby ligger i Uppland, längs väg 72, strax utanför Uppsala. Det är ett litet samhälle men har egen kyrka. En söt liten sådan.

Läby kyrka byggdes i sina äldsta delar kring slutet av 1100- eller början av 1200-talet och har sedan byggts ut under 1600-talet. Man byggde då till vapenhus och sakristia. Fönstren har byggts om och gjordes större under 1700-talet. Tornet byggdes under 1800-talets första år och i och med den tillbyggnaden revs det tidigare vapenhuset och en ingång på söder sida av kyrkan byggdes igen. Lite ombyggnader nu och lite då under flera århundranden. Trots det ser kyrkan utvändigt ut att "höra ihop". 

1860 lämnades kyrkan åt sitt öde och man använde Vänge kyrka till församlingens gudstjänster. Så småningom började man titta på möjligheterna att restaurera Läby kyrka och 1928 återinvigdes hon av ärkebiskop Nathan Söderblom.  Jag har bara externa foton för kyrkan står stängd som standard men man kan kontakta församlingen för att göra ett besök. En annan gång får det bli :) Hon är visst värd ett besök, om inte annat för att se predikstolen från 1700-talet som skall vara placerad på det medeltida altaret(?). 


Läby är ett litet samhälle och församlingen slogs 2006 ihop med ett antal andra i Uppsalatrakten och bildade Norra Hagunda församling. Läby kyrka är en av de minsta kyrkorna i Uppsala län.  


Uppsala stift

Norra Hagunda församling

Av Katti - 20 december 2010 19:44Jag besökte Forsmarks kyrka i somras och fick lite bilder, både ut- o invändigt. Tur det. Idag är kyrkan stängd pga rasande puts från innertaket i väntan på utredning om åtgärd.

Mer text kommer så snart jag hittar tiden!1975 förklarades hela Forsmarks brukssamhälle för byggnadsminne. Det är förståeligt. Hela samhället kring herrgården är fantastiskt med de vit-rappade husen av olika slag. I sydöstra änden av den långa bruksgatan från herrgården sett, ligger Forsmarks vita kyrka.

Ryssarna brände ner hela Forsmarks bruk 1719 men kyrkan skonades och man tror att den kyrkan kan ha byggts under 1600-talets tidiga år. Den revs under 1790-talet för att ersättas med den som står där idag. 1990 gjordes en yttre renovering.Olof Tempelman gjorde ritningarna till kyrkan och Samuel af Ugglas lätt uppföra den. Gustav VI Adolf lade grundstenen den 25 juli 1794 och den färdiga kyrkan invigdes den 20 oktober 1800 av ärkebiskopen. Familjen af Ugglas finns med genom historien i detaljer och gåvor till kyrkan. Byggherren Samuel af Ugglas och hans hustru Carolina Wittfoth ligger begravda under koret. Det finns minnestavlor och vapenmålningar i kyrkan för flera av släktens medlemmar. 


 Tre läktare finns i kyrkans östra del. Den stora ovanför porten hyste bruksherrskapet och de två flankerande öppningarna är brukstjänste-männens läktare. Här går taklisten ut längs herrskapsläktarens barriär.
1981 fick kyrkan en ny orgel som ställdes på den plats där det tidigare funnits en kamin. Ett textilskåp har senare satts upp på motsvarande plats på andra långväggen.Trägolvet innanför altarringen är målat i ett svartvitt mönster för att efterlikna marmor.

Altarbordet som här bara kan anas, har formen av en sarkofag, svartmålad med fyra förgyllda lejonfötter.

Altarringens baluster och överliggare är målade och marmorerade för att se ut som gjuten brons och bärnstensfärgad marmor.

Väggarna är målade i ett gråvitt marmormönster.


Det tysktillverkade korfönstret sattes upp till minne av Ludvig af Ugglas och hans fru Charlotte von Düben. Det föreställer Kristi uppståndelse.  

Originalorgeln härstammar från tiden för kyrkans byggnad och har renoverats och restaurerats.

 

Fantastiska detaljer.Tillhör Uppsala stift

Frösåkers församling


Av Katti - 15 november 2010 01:34


Lyckebo är en del av Storvreta, utanför Uppsala. Lyckebo byggdes upp under början av åttiotalet och 1982 stod även kyrkan klar. Lyckebokyrkan är en ekumenisk kyrka, ansluten till Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet. Min syster och jag passerade och jag slängde av ett par foton "i förbifarten".Jag fick inte någon bild av taket där det stora korset sitter.Av Katti - 7 november 2010 18:00Vi for längs krokiga vägar som slingrade sig runt varenda liten bondgård och kohage för att så småningom hitta till Valö. Det fanns tre avtagsvägar från vägen mellan Forsmark och Östhammar och vi lyckades plocka den värsta :-) Sååå..... Kommer ni från Östhammar i riktning mot Forsmark, ta inte första vägen utan vänta en stund o ta nästa. Eller nästa.

Väl framme i Valö hittade vi en charmig liten medeltida stenkyrka. Dess exakta byggnadsår och fortsatta historia är inte helt känd men man tror att dess äldsta delar härstammar från 1200-talet och att andra delar byggts till under slutet av 1400- och början av 1500-talet. Under 1700-talet gjorde man om det yttre något och satte in högre fönster.Man ser inte mycket av kyrkan från grinden... Ofta står det stora och mycket uppväxta träd framför kyrkor och kapell. De har en gång i tiden varit små och nätta men idag är det lättare att fotografera kyrkor under vår eller höst/vinter när inga löv finns i trädkronorna.


 

Södra sidans stiglucka är från 1400-talet (portarna är daterade senare, kanske efter en renovering?). Enligt gamla bilder har det funnits stigluckor både i öster och väster men idag är det här den enda som finns kvar.
Vi kom dit en sen eftermiddag och kyrkan var givetvis stängd. Med trött far o ännu tröttare son i släptåg ville jag inte kontakta vaktmästaren, annars hade det säkert kunnat komma någon och öppna. Därför har jag bara exteriörfoton för tillfället.


   


   


Valö kyrka hörde till samhällets egen församling men upptogs år 2006 i Frösåkers församling.Den röda klockstapeln uppfördes 1939-40.

Enligt avbilder från 1600-talet kan man se att det funnits en klockstapel tidigare. 


Tillhör Uppsala stift

Frösåkers församling


Träna glosor med Ovido