Kapellet

Alla inlägg under maj 2011

Av Katti - 24 maj 2011 11:53Mitt i ett bondesamhälle ligger den moderna kyrkan i tegel, puts och glas. Infjärden innefattar ett större område med byarna kring Svensbyfjärden, väster om Piteå; Långnäs, Sjulnäs, Roknäs, Lillpite mfl. Själva kyrkan ligger i Sjulnäs, intill skolan, avfart från Lillpitevägen.

Infjärdens kyrka har en "systerkyrka" i Piteå från 1976 men den har jag inga digitala bilder från i dagsläget.


 


Det stora fönstret på södra sidan om koret släpper in mycket ljus sommartid.1973 sattes byggnaden upp i Sjulnäs. Då var det bara en låg byggnad med en stor sal (se foto längst ner). Man ville dock ha en "riktig" kyrka och 1979 byggde man till den högre delen som idag utgör kyrkan.Kyrkans interiör är ljus med vitmålade tegelväggar, trävita bänkar och detaljer i trävitt och svart smide.


En stor triangel i tegel (treenigheten) sitter framför korväggen med belysning bakom som lyser igenom den vackra blå glaskorsutsmyckningen. Här är det för ljust för att se ordentligt. Måste vara stämningsfullt under mörka höstar eller vintertid!


Två enkla glasljusstakar flankerar altarkorset, också i glas.

Altarbrunet är virkat med mönster av änglar och kors.


 


   

Dophörnan.

Den gamla samlingssalen som tidigare tjänade som gudstjänstlokal.
Fortfarande finns ett litet altare kvar för mindre tillställningar.


Luleå stift
Piteå församling

Av Katti - 24 maj 2011 10:23Junosuando, ett av samhällena längs Torneälven.Kyrkan i Junosuando byggdes 1903 eller 1904 och invigdes den 17 augusti 1904 av biskop Olof Bergqvist.

Under femtiotalet restaurerades kyrkan och byggdes om.   

1927 byggdes kyrktornet till i väster.

Klockstapeln har flyttats från annan plats och står nu placerad vid infarten, mitt emot församlingshemmet. 


Jag hoppas få återkomma någon gång när kyrkan är öppen.


Luleå stift

Pajala församling


Av Katti - 24 maj 2011 07:39Juoksengi ligger i Tornedalen längs väg 99. I samhället finns en enkel men vacker liten kyrka. Vitmålad med grått sadeltak och en fyrkantig, separat stående klockstapel.På fyrtiotalet började man önska sig en egen kyrka i byn då bönhuset inte kändes stort och "värdigt" nog. Vid ett biskopsbesök på fyrtiotalet framförde byborna att man ville ha en "riktig" kyrka i stället för bönehuset man nyttjade till gudstjänster. 1951 bildades Stiftelsen Jouksengi Kapell i byn som med gemensam kraft samlade pengar och fick ordnat med virke, transporter, arbetstimmar av hästar och andra fordon med mera.

Stiftelsen fick en kyrkklocka som gåva.

Man anlitade arkitekt Thurfjell från Luleå att göra ritningar och våren 1962 började bygget. Kyrkan stod klar för sin första julotta när julen kom samma år. Den officiella invigningen av biskop Ivar Hylander skedde ett par månader senare, på Kyndelsmässodagen.


Utbyggnaden till vänster tillkom då man tidigare druckit kyrkkaffe i skolans bespisning men ville ha något på närmare håll. Församlingssalen byggdes till och 21 år efter kyrkoinvigningen, i februari 1984 kunde man dricka kyrkkaffet i den nya lokalen.


 

Klockstapeln är den andra på platsen. Tidigare fanns en annan, tre-kantig "pinnbensmodell" med pyramidformat tak (se här) men man anlitade arkitekt Thurfjell igen för att rita en ny och denna kvadratiska tornmodell byggdes 1971.


Kyrkan stod stängd när vi kom så jag tog några bilder genom fönstret.
Dopfunten närmast.


Dock kom en kvinna förbi när vi skulle åka därifrån och jag fick komma in för att ta bättre foton - och köpa ett infoblad och lite vykort :-)


   

Hon beklagade sig lite att altaret såg så naket ut. Påskhelgens mässor var avklarade och alla kläden och dekorationer av mer eller mindre slag var bort-plockade men jag tycker inte det gör något.En bättre blick över predikstolen som jag fick på bild genom fönstret :-)

Den tidiga kvällssolens sken förstärks av det gula glaset i gavelfönstret ovan-för kyrksaldörren.

Ser bland mina foton att jag missade att vända kameran åt det hållet!


 

Kyrkorgeln kommer från Övertorneås kyrka och ställdes in 1969.

Dopfunten är av enkel modell i omålat trä, liksom det mesta av inredningen i övrigt.


Luleå stift

Övertorneå församling


Av Katti - 23 maj 2011 23:45Jarhois kapell i kvällssol.


Jarhois är ett litet samhälle längs Tornedalen, i Pajala kommun.1961 sattes kapellet upp, arkitekt G Angrén.

Interiören fotad genom fönstren.Luleå stift
Pajala församling


Av Katti - 23 maj 2011 19:45Rörvikskyrkan ligger på Prästholmen i Boden. En liten kvarterskyrka i rött tegel under EFS och Svenska kyrkans flagg. Kyrkan ägs av en idell förening, EFS Rörvikskyrkan som bedriver olika verksamheter här, många inriktade mot flyktingar. Rörvikskyrkan fungerar som stadsdelskyrka för Överluleå församlings norra distrikt. 


Den information jag har annars, vad gäller kyrkan är knapphändig men det är desto fler foton.Kyrkan invigdes 1973. För några år sedan fick kyrkan en ansiktslyftning och man tog upp ett fönster i koret. I och med detta ser man nu korset som sitter på utsidan fasaden, även inifrån kyrkan.
 


Det höga och smala klocktornets enda klocka är märkt RÖRVIKSKYRKAN 1994 och har följande inskription:


OM JAG TALAR

BÅDE MÄNNISKORS OCH ÄNGLARS SPRÅK

MEN SAKNAR KÄRLEK,

ÄR JAG BARA EKANDE BRONS,

EN SKRÄLLANDE CYMBAL.
 

   
På ett enkelt trävitt bord, i en mindre variant av altarbordet, står en vacker dopskål i glas, mellan två enkla kristalljusstakar.

   

Ett gammalt kors i trä hänger på bakre väggen i kyrksalen.


 


Stoppade stolar i olika blå nyanser tjänar som kyrkbänkar. På varje stolsrygg finns ett fack för psalmbok och annat.I direkt anslutning till kyrksalen finns ett samlingsrum med en gammal orgel för andra aktiviteter.


Tillhör EFS

Överluleå församling under Luleå stift


Av Katti - 23 maj 2011 17:43Sangis ligger längs E4 mot Kalix. Alldeles intill vägen, på en kulle står byns kyrka som tills alldeles nyligen gick en osäker framtid till mötes. Svenska kyrkan som ägt fastigheten och kyrkan sedan slutet av femtiotalet ska avyttra den. Nu har en nybildad stiftelse framfört att de tänkt driva kyrkverksamhet i byggnaden även framledes. Redan 1915 ställdes en timrad byggnad från Seskarö på kullen. Då var den ämnad som missionshus delad av ett flertal kristna samfund. Under kriget tjänade den även som byakyrka med hyra betald av Kalix församling och 1943 kom första prästen för att hålla gudstjänst. 1948 bildades en stiftelse för kyrkan.I november 1959 av nyinvigdes kyrkan av domprost Stig Hellsten efter att ha restaurerats och fått det utseende den har idag. Nederkalix församling tog över verksamheten. 

Det tredelade glasfönstret vid altaret är skapat av Marianne Nordström men från det här hållet får man ingen känsla alls av hur det faktiskt ser ut.

Klockstapeln har två klockor. En liten som Sangis kyrkliga syförening skänkte till församlingen några år efter krigsslutet. Den stora klockan köpte Sangis kyrkostiftelse in 1950.


   

Kyrkan var stängd men jag tog några bilder genom fönstret. Tyvärr kan man inte se orgelläktaren ovanför porten eller andra detaljer men en liten blick över inventarierna syns kanske.


Igår, söndag hölls, enligt Norrbottenskuriren en konsert i kyrkan för att fira för-säljningen/köpet.


Av Katti - 16 maj 2011 15:18Tro't eller ej, men jag missade helt att det fanns en kyrka i Masugnsbyn. Trött var jag när vi for igenom det gamla gruvsamhället längs väg 395. Maken fick ögonen på det stora korset och vände bilen så jag skulle få en kyrka till att lägga till handlingarna. Delvis i alla fall :) Givetvis var den stängd och fönstren satt såpass högt - och bakom snöhögar att jag inte kunde kika in i salen för att se hur det kunde tänkas se ut därinne.

Enligt tegelstenen till bok jag har - Våra kyrkor - byggdes kyrkan 1970. Klocktornet byggdes 1967. Och varför fanns det ett klocktorn innan kyrkan? Jo, men för att det fanns ett kapell där tidigare, byggt 1963 som brann ner på Annandagen 1969.


En typisk sjuttiotalsbyggnad i brunt med koppartak. Eller nä, grönmålat plåttak.Klockan i det fristående tornet skall enligt uppgift ha följande inskription:


HERREN VÅR GUD ÄR EN KONUNG I MAKT OCH ÄRA SAMLEN I FOLK ATT EVINNERLIGT LOV HONOM BÄRA HIMMEL OCH JORD HÅLLER HANS KRAFTIGA ORD ALLT HAN SITT HÄGN VILL BESVARA


Tillhör Luleå stift

Vittangi församling

Av Katti - 16 maj 2011 12:49Under vår tornedalsresa norrut började vi vid Haparanda kyrka. Den underliga skapelsen som i mina ögon ser ut som en rymdraket i silhuett.


 


1967 byggdes en ny kyrka i Haparanda då den tidigare brunnit ner, år 1964. Bengt Larsson heter arkitekten som kallade byggnaden "Rent Hus". Den ser ut som en stor industribyggnad med bara balkar invändigt. Utvändigt är kyrkkroppen klädd med (idag) ärgad kopparplåt.


 

På den gamla kyrkans plats står klockstapeln i metall med tre klockor.Jag har knapphändig information att tillgå och önskar att jag visste mer om hela byggnaden och inventarierna.


Två stora röda kors flankerar entrén från församlingshemmet sett. Kyrkan har två stora entréer på var sida om det långa sidoskeppet.


Den enorma ljuskronan består av två ringar varav den inre sägs ha 60 och den yttre 120 lampor runt om.


Pär Andersson heter konstnären som skapat altartavlan.


Altarbrunet är vävt hos Gammelstads väveri. Det visar kyrkoårets olika högtider.  


 

Orglarna är byggda av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad.

Stora orgeln invigdes 1972.


Dopfunten är en kubisk form av ljust fyrkantsträ. Hur dopskålen ser ut vet jag inte. Glas? Tenn? Silver? Den fanns inte i funtens fot.


Ljus och rymd. Långskeppet är öppet invändigt ända upp till nocken 28 meter ovanför och längs väggarna i det industriliknande "torntaket" finns det två våningar fönster som släpper in ljus. Här syns tydligt de nakna balkarna och plåten som bildar innerväggarna.


Ett litet och intimare kor finns intill stora kyrksalen. 

Den gamla kyrkan står som modell i nuvarande kyrkan. Det enda som återstår av den efter branden, är kistan som restaurerades och ställdes in i vapenhuset till Haparandas moderna kyrka.


Jag antar att den lilla gula lusthusbyggnaden kan vara ett gravkapell. Det står i ett "hörn" av kyrkogården.


Tillhör Luleå stift

Nedertorneå-Haparanda församling


Träna glosor med Ovido